Пропустити до основного змісту
Версія: master

Python

Установлення підсвічування синтаксису

:TSInstall python

Підтримувані мовні сервери

 • jedi_language_server
 • pylsp
 • pyright
 • sourcery

Підтримувані форматувальники коду

 • autopep8
 • black
 • blue
 • isort
 • reorder_python_imports
 • usort
 • yapf

Підтримувані лінтери

 • flake8
 • mypy
 • pycodestyle
 • pydocstyle
 • pylama
 • pylint
 • pyproject_flake8
 • semgrep
 • vulture