Пропустити до основного змісту
Версія: master

Установлення

General

  1. Make sure to check that you have a recent Neovim version with luajit support. The output of version information nvim -v should include a line for: LuaJIT.
  2. Make sure all the dependencies listed in Manual Install are actually installed on your system.

Невдається запустити lvim

Переконайтеся, що lvim є доступною і виконуваною командою на вашому шляху. Ви можете перевірити результати виконання цих команд, щоб переконатися, що

which lvim
stat "$(which lvim)"
cat "$(which lvim)"

Якщо ви отримуєте помилки при виконанні будь-якої з наведених вище команд, вам потрібно або виправити її вручну, або перевстановити бінарник заново.

cd <lunarvim-repo> # this will be in `~/.local/share/lunarvim/lvim` by default
bash utils/installer/install_bin.sh

Помилки виникли після оноввлення

Проблеми з кешем

Це може бути наслідком старих файлів кешу, які потрібно скинути. lunarvim використовує impatient для оптимізації процедури запуску та швидкої роботи.

  1. під час запуску lunarvim: :lvimcachereset.
  2. за допомогою команди в терміналі: lvim +lvimcachereset.

Проблема з плагіном

Це може бути пов'язано з багатьма причинами, але найчастіше це збої в роботі якогось плагіна, або git відмовляється витягувати оновлення до плагіна, оскільки він не може безпечно перейти на поточну гілку за допомогою fast-forward.

Найпростіший спосіб вирішити цю проблему - вручну оновити (ймовірно, знадобиться rebase) зламаний плагін, який має бути розташований у корені пакунка Lazy за адресою $LUNARVIM_RUNTIME_DIR/site/pack/lazy.

Скажімо, це може бути, наприклад, nvim-cmp.

:! git -C "$LUNARVIM_RUNTIME_DIR/site/pack/lazy/opt/nvim-cmp" status

тепер перевірте поточний комміт

:! git -C "$LUNARVIM_RUNTIME_DIR/site/pack/lazy/opt/nvim-cmp" log -1

він має збігатися з тим, що знаходиться в $lunarvim_runtime_dir/lvim/snapshots/default.json, але ви завжди можете відновити знімок(snapshot) за допомогою :lvimsynccoreplugins.

:! git -C "$LUNARVIM_RUNTIME_DIR/site/pack/lazy/opt/nvim-cmp" pull --rebase

Помилка з Lazy.nvim

Якщо ви не вносили жодних змін до жодного з плагінів, ви можете повністю видалити кореневий теку пакунка Lazy.

LUNARVIM_RUNTIME_DIR="${LUNARVIM_RUNTIME_DIR:-$HOME/.local/share/lunarvim}"
rm -rf "$LUNARVIM_RUNTIME_DIR/site/pack/lazy"

тепер відкрийте lvim, плагіни мають почати встановлюватися, в іншому випадку запустіть :Lazy sync.

LunarVim повільний!

ви використовуєте fish?

По-перше, не рекомендується взагалі ставити fish як оболонку у Vim. Багато з Vim-плагінів виконують не сумісні з fish команди оболонки, тому ліпше встановити /bin/sh зазвичай краще, особливо якщо у вас немає вагомих причин змінювати його на fish.

vim.opt.shell = "/bin/sh"

Дивіться fish-shell/fish-shell#7004 та :h 'shell' для додаткової інформації.

Мовний сервер XXX не запускається!

Оновіть node

Певні мовні сервери покладаються на новішу версію node. Оновіть версію node до останньої.

чи це перевизначено?

Це може бути пов'язано з тим, що сервер перевизначено

--- чи він взагалі в списку?
:lua print(vim.inspect(lvim.lsp.automatic_configuration.skipped_servers))

Якщо це так, то вам потрібно або видалити його зі списку, або виконати :LvimCacheReset повторно

vim.tbl_map(function(server)
return server ~= "emmet_ls"
end, lvim.lsp.automatic_configuration.skipped_servers)

або встановити вручну.

чи він підтримується nvim-lsp-installer?

Будь-який сервер, який не відображається у LspInstallInfo, потрібно встановити вручну.

він хоча б показується в :LspInfo?

Перевірте підказки для налагоджувача nvim-lspconfig.

Занадто багато мовних серверів запускається одночасно!

Чи перевизначено якийсь з цих серверів за замовчуванням?

:lua print(vim.inspect(require("lvim.lsp.config").override))

Якщо вони є, то ви використовуєте синтаксис перед LunarVim#1813.

-- this is the correct syntax since 3dd60bd
vim.list_extend(lvim.lsp.override, { "jsonls" })
-- this the correct syntax since 198577a
vim.list_extend(lvim.lsp.automatic_configuration.skipped_servers, { "jsonls" })

Мій LunarVim має жахливий вигляд!

  • Переконайтеся, що ваш термінал підтримує 24-бітові кольори. Якщо ні, ви можете зіткнутися з деякими проблемами, пов'язаними з типовою схемою кольорів та іншими схемами кольорів.

    • Для отримання інформації про те, що таке 24-бітові кольори, а також для перевірки того, чи підтримує їх ваш термінал, скористайтеся цим корисним репозиторієм: https://github.com/termstandard/colors.
  • Іншою проблемою може бути termguicolors. Якщо це так, радимо вам звернутися до офіційної документації neovim:

  • Іншим випадком може бути те, що ваша змінна $TERM змінює кольори у вашому терміналі.