Пропустити до основного змісту
Версія: master

Angular

Ліпша підсвітка синтаксису

Можливо ви хочете додати цей плагін до вашої конфігурації. Він надає інтеграцію фреймворка Angular з treesitter.

{ "nvim-treesitter/nvim-treesitter-angular" }

Установіть мовний сервер

:LspInstall angularls

Налаштуйте LunarVim

Сервер angularls перезаписаний за замовчуванням. Тому вам потрібно його вручну налаштувати.

Установлення

Додайте це до вашого файлу config.lua:

require("lvim.lsp.manager").setup("angularls")

Детальніше про LSP, як-от типові значенні, можете дізнатися тут.

примітка

Для проєктів Angular з версією менше ніж 9 (до Ivy) ви повинні надати LSP прапор --viewEngine.